• Home

Noc kostelů

24. 5. 2019

V pátek 24. 5. 2019 proběhne tradiční NOC KOSTELŮ.

Akce pro širokou veřejnost nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupná místa.
Ve všech těchto prostorách je pro návštěvníky připraven bohatý program včetně koncertů, komentovaných prohlídek, diskusí, výstav, divadelních vystoupení apod.

PROGRAM

Kostel sv. Jakuba – Jakubské náměstí

19:00 vystoupení Malé scholy od sv. Jakuba

19:30 prohlídka varhan (nejen) pro děti - vede pí. Magda Kodetová

20:15 komentovaná prohlídka varhan pro dospělé - vede p. Petr Sobotka

21:00 komentovaná prohlídka varhan pro dospělé - vede p. Dominik Máca

21:30 chorální modlitba kompletáře - vede sbor Iuventus pod vedením p. Františka Křepely

Doprovodný program (v průběhu Noci kostelů):

  • Interaktivní program - „Kdo jsou svatí kolem nás?“  - Umění křesťanských mistrů dávnověku jako cesta k porozumění Bohu a člověku
  • „Od sv. Jakuba za sv. Jakubem“ - Promítání z poutě do Santiaga de Compostela – P. Vavřinec Šiplák O. Praem.
  • „Ze života radosti“ aneb čím a jak žije farnost sv. Jakuba v Jihlavě

 

Kostel Povýšení sv. Kříže – ul. Křížová

20.00      Čtení z Bible – neznámé příběhy

                 (písně z doby husitské)

21.00       Čtení z Bible – neznámé příběhy

                 (písně z doby husitské)

22.00       Čtení z Bible – neznámé příběhy

                 (písně z doby husitské)

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – ul. Matky Boží

17.00 Mše svatá     s doprovodem scholy MB

18.00 Tichá srdce   přednáška p. spisovatelky Aleny Wagner Ježkové nejen o stejnojmenné knize

18.00 Dílny pro děti    do 19.30 hod. ( v křížové chodbě)

20.00 Biblické tance   modlitba tělem i myslí  ( v rajské zahradě)

21.00 Kavárna  společné setkání nejen u kávy (v Kapitulní síni)

21.45 Chvály   setkání v písni a modlitbě pod vedením P. Vladimíra Hubálovského

22.30 Než půjdeme spát   požehnání P. Vladimíra

 

V prostorách kostela si můžete prohlédnout výstavu Sv. Anežka Česká.

Výstavou výtvarných prací, historických textů, svědectví a vzpomínek

na téma sv.Anežka Česká si chceme připomenout 30.výročí jejího svatořečení.

 

Kostel apoštola Pavla – ul. Husova

Kostel bude otevřen od 18 do 22 hodin.

18.00 Komentovaná prohlídka

21.00 Koncert Karel Mužátko a Matěj Bok (trubka a varhany)

 

Město