preloadingpreloadingpreloading

 
 

Náhradní rodin. péče

Jste náhradním rodičem?
Nebo o náhradním rodičovství přemýšlíte?

Rádi Vás budeme na Vaší cestě doprovázet a podporovat.

image/jpeg
Každé dítě má právo vyrůstat v klidném
a harmonickém prostředí své rodiny.
Ne všichni rodiče však výchovu a péči o své děti zvládnou.

Díky náhradní rodinné péči mohou děti vyrůstat
v rodinném prostředí
a zažívat význam slova doma.


                                                                               
                                                                                         FAMILY = FAther + Mother + I Love You


Na základě pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí
pomáháme rodičům celé ČR při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.

S čím Vám pomůžeme?


Pokud s námi uzavřete dohodu o výkonu pěstounské péče
(dle zákona č. 359/1999, Sb. § 47 hlavy I., O sociálně právní ochraně dětí), garantujeme, že

• Vás budeme po celou dobu doprovázet a podporovat
• Vám pomůžeme v období přijetí dítěte do pěstounské péče a při jeho adaptaci na novou rodinu
• pomůžeme Vám při komunikaci s úřady
• zajistíme Vám vzdělávání – pořádáme i vlastní přednášky, besedy a kurzy
• poskytneme Vám výchovnou a poradenskou podporu
• pomůžeme dítěti se orientovat ve vztazích a budeme přispívat k jeho všestrannému rozvoji
• budeme chránit jeho oprávněné zájmy
• pomůžeme Vám se zajištěním kontaktů dítěte s biologickou rodinou
• pomůžeme se zajištěním specifických potřeb dítěte v náhradní rodině
• zároveň budeme podporovat Vaše vlastní děti.

S každou rodinou pracujeme individuálně podle aktuálních p
otřeb rodičů a dětí.

Jaké jsou naše zásady?

- sociálně právní ochranu dětí vykonáváme na základě souladu s naším etickým kodexem
- hájíme zájmy, práva a potřeby dítěte
- podporujeme naslouchání dětem a respektování jejich názoru
- máme respekt k pěstounům, dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, k vlastním dětem pěstounů i
k biologické rodině dítěte v pěstounské péči
- důležitá je pro nás znalost pěstounské rodiny a jejího prostředí
- podporujeme pěstounské rodiny po celou dobu výkonu náhradní rodinné péče
- pomáháme v reflexi náhradního rodičovství
- předcházíme potížím spojeným s výchovou dítěte svěřeného do pěstounské péče
- respektujeme oprávněné potřeby biologických rodičů dítěte

Zkušenost naší pěstounky 
"V roce 2016 jsem měla v péči dvouletá dvojčata. Centrum pro rodinu mi poskytlo pomůcky k rozvoji motoriky dětí a zprostředkovalo mi odborné poradenství. Velmi aktivně zasáhlo při řešení vyhrocených situací s matkou dětí. Svolalo dvě případové konference, vyjednalo podmínky asistovaného kontaktu a zprostředkovalo mi právní poradenství. Pracovníci Centra byli přítomní při soudních jednáních a zajistili hlídání dětí v jejich průběhu. Bez jejich podpory a pomoci bych tak náročnou situaci nezvládla."
O. M.Doporučená literatura

image/jpegKontakt
Ing. Slavka Dokulilová
736 529 346
dokulilova(zavináč)centrumrodin.cz
Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz