preloadingpreloadingpreloading

 
 

Pravidla pro uplatňování stížností


Jako uživatel sociální služby máte právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování naší sociální služby. Např. na přístup pracovníka, nespokojenost s využívaným programem, náměty na změnu programu atd.

Se stížnostmi je možné se obracet na všechny pracovníky sociálních služeb a na ředitelku CRSP Vysočina (viz graf níže).

Stížnost může být podána písemně nebo ústně, s podpisem či anonymně.

Ústní stížnost zapíše pracovník společně s Vámi do záznamového archu.

Písemnou stížnost můžete vložit do schránky důvěry, která je umístěna na chodbě u výtahu na viditelném místě (je pravidelně kontrolována) nebo poslat poštou na naši adresu (Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočinu, Chlumova 3, Jihlava 58601)

Doporučený obsah stížnosti - datum, Vaše jméno a adresa (není povinné), předmět stížnosti, návrhy řešení a podpis. CRSP Vysočina se zabývá na stejné úrovni i stížnostmi, které nejsou dle výše uvedeného postupu.

V případě zájmu se můžete účastnit vyřizování stížnosti. Vyřizování stížnosti se účastní také ředitelka CRSP Vysočina, vedoucí sociální sekce  a koordinátoři. Osoba, proti které je stížnost podána, se neúčastní řešení stížnosti, ale musí se k ní vyjádřit.

Máte možnost přizvat k vyřizování stížnosti nezávislou osobu (např. příbuzného, přítele, občanskou poradnu atd.)

Stěžovatel má možnost nechat se při vyřizování stížnosti zastupovat nezávislým zástupcem dle svého výběru a to jak fyzickou, tak právnickou osobou (např. příbuzným, přítelem, občanskou poradnou apod.).

Vyrozumění  o vyřízení stížnosti obdržíte písemně do 15 pracovních dnů.

V případě anonymní stížnosti bude vyrozumění o vyřešení stížnosti vyvěšeno na informační nástěnce CRSP Vysočina umístěné vedle schránky důvěry a na webových stránkách po dobu 14 kalendářních dnů.

Máte právo se odvolat proti vyřízení stížnosti. Odvolání musí být adresováno ředitelce Centra pro rodinu a sociální péči Vysočina Ing. Slávce Dokulilové. Další odvolání lze uplatnit na adresu Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno, Marcela Ondrůjová, neboť Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně je zřizovatelem CRSP Vysočina.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se stěžovatel může dále obrátit na kterýkoliv nezávislý orgán např. na některou z občanských poraden (Občanská poradna – Jihlava, Žižkova 1683/13, Jihlava), Ombudsman - veřejný ochránce práv (infolinka 542 542 888), Český helsinský výbor - ochrana práv (www.helcom.cz).

image/jpeg
Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz