preloadingpreloadingpreloading

 
 

Semináře, které již proběhly

Na této stránce najdete přehled seminářů, které se již uskutečnily. Pokud Vás naše nabídka zaujala, napište nám na níže uvedený kontakt.


Agrese a agresivní chování dětí a mládeže

Odborný vzdělávací seminář pro pedagogy, vychovatele, rodiče,
náhradní rodiče, zájemce o NRP a širokou veřejnost 


Lektor:
PaedDr. Zdeňek Martínek

---------------------------------------------------------------------------------------------

Podněty k sexuální výchově dětí

Obsah semináře:
 • Sexuální výchova dětí
 • Rizikové chování z pohledu medicíny
 • Psychosociální rizika předčasného sexuálního startu

Lektorka: MUDr. Maria Fridrichová
Pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči z.s. jako dlouholetá lektorka v oblasti prevence. Je autorkou koncepce prevence rizikového sexuálního chování jako výchovy ke vztahům se zdravou integrací sexuality, autorkou programu „Škola osobního života“. Přednáší na programech vzdělávání pedagogických pracovníků. Podílí se také na poradenství v oblasti plánování rodičovství.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jak "přežít" projevy puberty u dospívajících

Seznámili jsme se s tématy:

 • Co se to s nimi děje aneb Je dospívání náročné období?
 • Co dospívající potřebují?
 • Jak s nimi komunikovat?
 • Co bychom jim říkat neměli?
 • Jak jim sdělit, že se nám jejich chování nelíbí?
 • Co nám dospívající vzkazují?
 • Jak to vše „přežít“

Lektorka: PhDr. Ivana Honzlová, lektorka s dlouholetou praxí.
   Jak vychováme "zlobivé" dítě?

Seznámili jsme se s tématy:

 • Základ výchovy = respektovat a být respektován
 • Pravidla (ne)trestání
 • Neposlouchá? Jak to řešit
 • Lže? Jak to řešit?
 • Agresivní projevy dítěte – jak to řešit?
 • Dětská agresivita je přirozená
 • Jak agresivitu eliminovat
 • Agresivní projevy dítěte - Jak to řešit?
Lektorka: PhDr. Ivana Honzlová, lektorka s dlouholetou praxí.Prevence syndromu vyhoření

Seznámili jsme se s tématy:
 • Rizikové faktory vedoucí k psychickému vyhoření
 • Průběh procesu vyhoření
 • Možnosti předcházení psychickému vyhoření
 • Sebepoznávací techniky – individuální a skupinová práce, psychodiagnostické metody
 • Individuální podpůrné zdroje a možnosti prevence
 • Optimální komunikace ve stresových situacích (konflikty, problémová komunikace)
 • Antistresové postupy (praktický nácvik použitelných relaxačních technik)
 
Lektorka: PhDr. et PaedDr. Jana Matějková, psycholožka s dlouholetou praxí v oblasti vztahové, poradenské i lektorské.
 


Dovednosti pěstounů

"Jak nevychovat z dítěte oběť či agresora"

Seznámili jsme se s:
s nevhodnými přístupy ve výchově, provedeme rozbor chybných výchovných stylů, které se posléze výrazně projeví v chování dítěte


Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

PaedDr. Zdeněk Martínek
pracuje jako speciální pedagog a etoped v Pedagogicko psychologické poradně v Pelhřimově, věnuje se práci s rodinou, poradenství při volbě dalšího studijního oboru, krizové intervenci, vedení dětí s poruchami chování a řešení šikanujícího chování. Pracuje s třídními kolektivy, s agresory a oběťmi.

Rodinné mapy v náhradní rodinné péči

Použití rodinných map v NRP jako cesta ke zdrojům, vyprávění příběhu,
otevřená budoucnost

Účastníci se seznámili

s rodinnou mapou jako prostředkem pro zmapování minulosti, přítomnosti a pro otevření budoucnosti. V rodinné mapě se hledaly a vynořovaly zdroje, které je možné dále rozvíjet a o které můžeme opřít důležité změny, které chceme a potřebujeme ve svém životě udělat. Práce s rodinnou mapou může pomoci více si uvědomit hodnotu sebe sama, své rodiny, zvýšit vlastní sebeúctu a sebedůvěru, mít odvahu ke změnám a cítit se svobodněji.

Lektor: Mgr. Martin Bušina

pracuje jako lektor, kouč, supervizor, speciální pedagog, rodinný psychoterapeut. Má 12tiletou zkušenost z práce s mládeží v SOS dětských vesničkách, věnoval se následné péči pro dospívající a mladé dospělé, sociální oblast zná i z pozice vedoucího odboru sociálních služeb.


Kontakt:
Ing. Slavka Dokulilová
Tel: 736 529 346
E-mail: dokulilova(zavináč)centrumrodin.cz
Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz