preloadingpreloadingpreloading

OBJEDNÁNÍ na programy

NOVINKY
vyšly letní Centroviny

12. 9. přednáška Negativní emoce

23. 9. setkání rodin Rodiče rodičům

27. 9. Večery pro snoubence

5. 10. kurz Sourozenecké vztahy

program Neposeda pro rodiny neklidných dětí

zasílání informací


 
 

Facebook


Náhradní rodinná péče

Jste náhradním rodičem?
Nebo o náhradním rodičovství přemýšlíte?

Rádi Vás budeme na Vaší cestě doprovázet a podporovat.

image/jpeg
Každé dítě má právo vyrůstat v klidném
a harmonickém prostředí své rodiny.
Ne všichni rodiče však výchovu a péči o své děti zvládnou.

Díky náhradní rodinné péči mohou děti vyrůstat
v rodinném prostředí
a zažívat význam slova doma.


                                                                               
                                                                                         FAMILY = FAther + Mother + I Love You


Na základě pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí
pomáháme rodičům celé ČR při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.

S čím Vám pomůžeme?


Pokud s námi uzavřete dohodu o výkonu pěstounské péče
(dle zákona č. 359/1999, Sb. § 47 hlavy I., O sociálně právní ochraně dětí), garantujeme, že

• Vás budeme po celou dobu doprovázet a podporovat
• Vám pomůžeme v období přijetí dítěte do pěstounské péče a při jeho adaptaci na novou rodinu
• pomůžeme Vám při komunikaci s úřady
• zajistíme Vám vzdělávání – pořádáme i vlastní přednášky, besedy a kurzy
• poskytneme Vám výchovnou a poradenskou podporu
• pomůžeme dítěti se orientovat ve vztazích a budeme přispívat k jeho všestrannému rozvoji
• budeme chránit jeho oprávněné zájmy
• pomůžeme Vám se zajištěním kontaktů dítěte s biologickou rodinou
• pomůžeme se zajištěním specifických potřeb dítěte v náhradní rodině
• zároveň budeme podporovat Vaše vlastní děti.

S každou rodinou pracujeme individuálně podle aktuálních p
otřeb rodičů a dětí.

Jaké jsou naše zásady?

- sociálně právní ochranu dětí vykonáváme na základě souladu s naším etickým kodexem
- hájíme zájmy, práva a potřeby dítěte
- podporujeme naslouchání dětem a respektování jejich názoru
- máme respekt k pěstounům, dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, k vlastním dětem      pěstounů i k biologické rodině dítěte v pěstounské péči
- důležitá je pro nás znalost pěstounské rodiny a jejího prostředí
- podporujeme pěstounské rodiny po celou dobu výkonu náhradní rodinné péče
- pomáháme v reflexi náhradního rodičovství
- předcházíme potížím spojeným s výchovou dítěte svěřeného do pěstounské péče
- respektujeme oprávněné potřeby biologických rodičů dítěte

Zkušenost naší pěstounky 
"V roce 2016 jsem měla v péči dvouletá dvojčata. Centrum pro rodinu mi poskytlo pomůcky k rozvoji motoriky dětí a zprostředkovalo mi odborné poradenství. Velmi aktivně zasáhlo při řešení vyhrocených situací s matkou dětí. Svolalo dvě případové konference, vyjednalo podmínky asistovaného kontaktu a zprostředkovalo mi právní poradenství. Pracovníci Centra byli přítomní při soudních jednáních a zajistili hlídání dětí v jejich průběhu. Bez jejich podpory a pomoci bych tak náročnou situaci nezvládla."
O. M.Zajímavé odkazy

image/jpegKontakt
Ing. Slavka Dokulilová
736 529 346
dokulilova(zavináč)centrumrodin.cz
Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz