preloadingpreloadingpreloading

OBJEDNÁNÍ na programy

NOVINKY
vyšly letní Centroviny

12. 9. přednáška Negativní emoce

23. 9. setkání rodin Rodiče rodičům

27. 9. Večery pro snoubence

5. 10. kurz Sourozenecké vztahy

program Neposeda pro rodiny neklidných dětí

zasílání informací


 
 

Facebook


Poradna

Zdarma nabízíme základní individuální rodinné poradenství a nově také právní poradnu:

PORADNA PRO RODINY

image/jpeg
bezplatná forma individuálního poradenství

úterý 10.00 - 11.00

čtvrtek 13.00 - 14.00


Kontakt:
Eva Šalandová
734 604 234
salandova(zavináč)centrumrodin.czPRÁVNÍ PORADNA

Nabízíme bezplatné poskytnutí právního poradenství, tj. poskytnutí základních informací tak, abyste získali přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.
Bližší podrobnosti naleznete níže.

image/jpeg

bezplatné individuální právní poradenství 

Mgr. Martin Šalanda
advokát

sudé úterý 8.15 - 9.15

lichý čtvrtek 13.30 - 14.30

Je nutné se předem objednat!

Kontakt:
Iva Živná
739 247 357

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO RODIČE

1. Charakter služby:

Poskytnutí bezplatné právní porady není činností upravenou nějakým zákonem; jde o veřejně prospěšnou činnost namířenou zejména ve prospěch osob, které se s ohledem na své poměry potřebují zorientovat v právní situaci, ve které se ocitly, vše zaměřené na oblast rodiny.

2. Účel bezplatné právní poradny:

• Účelem poradenství je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby klient (žadatel) získal přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.
• Informace získané v rámci právní porady nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních služeb, neboť jejich účelem není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení.
• Bezplatná právní porada nemůže zahrnovat podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo sepisování listin (např. žalob
anebo jiných podání, smluv atd.).

3. Oblasti, ve kterých je právní poradenství poskytováno:

• rodinné právo (vztahy rodičů a dětí, rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnost mezi předky a potomky, úprava poměrů k dětem před a po rozvodu manželství nebo v případě nesezdaných párů atd.)
• působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, dohledová činnost OSPOD a soudu, výchovná opatření
• přestupkové a trestní právo se zaměřením na rodinu (návrhové přestupky a trestné činy v případě osob blízkých, vykázání osob z domácnosti atd.)
• majetková práva dětí, nabývání majetku dětmi, dědické právo (s ohledem na práva nezletilých dětí).


Rodinnou poradnu finančně podporuje:

image/jpeg


 

                                                                                                                                                          Aktivity projektu Rodiny dnes jsou                                                                                                                                                              podpořeny z dotačního programu Rodina
                

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz