Asistovaný kontakt /Asistované předávání dětí

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. je rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Asistovaný kontakt je služba, při které dochází k navázání, obnovení nebo udržení vztahů dítěte s rodičem, se kterým trvale nežije. Asistovanému kontaktu/Asistovanému předávání dětí je přítomen odborník, který dohlíží na dodržování pravidel služby. Zájem a bezpečí dítěte je nejdůležitějším aspektem při poskytování služby.

Cíl služby:

  • Zajištění bezpečného průběhu kontaktu dítěte s rodičem
  • Navázání, upevnění nebo udržení vztahu mezi dítětem a rodičem, se kterým dítě nežije ve společné domácnosti
  • Bezproblémový průběh předávání dítěte druhému z rodičů
  • Obnovení bezpečné komunikace mezi rodiči

Cílová skupina:

  • Rodiny, ve kterých byl kontakt dětí s jedním z rodičů z různých důvodů přerušen nebo nebyl dosud navázán
  • Rodiny, ve kterých po rozvodu/rozchodu dochází při předávání dětí ke konfliktům

Forma poskytování služby:

AMBULANCE: Asistovaný kontakt probíhá v prostorách Centra pro rodinu, z.s., Chlumova 3, Jihlava

TERÉN: Asistované předávání dětí může být realizováno na předem dohodnutém místě

Způsob spolupráce:

Služba je poskytována na základě uzavřené Dohody o službě Asistovaný kontakt/Asistované předávání dětí. Před uzavřením dohody probíhá jednání s každým z rodičů samostatně - rodiče jsou seznámeni s podmínkami a pravidly poskytování služby. Frekvence Asistovaných kontaktů/Asistovaných předávání dětí je určena soudem nebo probíhá na základě dohody rodičů.

Provozní doba služby:

Služba je poskytována v průběhu celého kalendářního týdne v předem dohodnutém čase (v závislosti na volné kapacitě).

 

Tato služba probíhá za finanční podpory:

                   IP Polná logo.png