Doprovázení

Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.“ 
Richard David BachdoprovazeniCentrum pro rodinu Vysočina poskytuje uzavření dohody o výkonu pěstounské péče dle zákona č. 359/1999, Sb. § 47 hlavy I., O sociálně právní ochraně dětí. 

Doprovázející organizace, tak jako Centrum pro rodinu Vysočina, zajišťuje podporu a individuální péči pěstounským rodinám, pěstounům na přechodnou dobu a pěstounům v evidenci, kteří chtějí předcházet možným potížím spojeným s výchovou dítěte a výkonem pěstounské péče. Naše práce stojí na respektu, profesionalitě, spolehlivosti a znalosti rodiny.

Tým, který se o rodiny stará, se skládá ze sociálních pracovníků s možností využívat služeb psychologa.


Tým pracovníků dle zákona 359/1999, Sb., dále zajišťuje či zprostředkovává služby:

  • Poradenství (zejména v oblasti péče o dítě, komunikace s dítětem, přijetí dítěte tíživé minulosti, zvládání stresu, práce s vyčerpáním a přetížeností pěstounů či osvojitelů, prevence vzniku konfliktů a komunikačních bariér v rodině. Poradenství v oblasti komunikace s biologickými rodiči)
  • Individuální schůzky s klíčovým pracovníkem*
  • Terénní sociální práce v místě bydliště pěstounů či osvojitelů
  • Přednášky, semináře
  • Odlehčovací služby (dětské tábory a pobyty v přírodě)
  • Terapeutické techniky (muzikoterapie, arteterapie, hry na rozvoj psychomotoriky …)
  • Krátkodobá péče o dítě 
  • Pomoc s komunikací s úřady


* klíčový pracovník – pracovník určen pro individuální práci, komunikaci s rodinou. 

Kontakt

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.budova 2

Chlumova 3, 586 01 Jihlava

739 247 357

centrum@centrumrodin.cz

IČ: 22858202

DIČ: CZ22858202

ID datové schránky: t8h9jad

Číslo účtu: 43-8079060247/0100


NAPIŠTE NÁM