Psychologická poradna

„Být sám sebou a neztratit druhé. Být spolu s druhými a neztratit sebe.“

Poskytujeme odborné terapeutické a poradenské služby rodinám a jejich jednotlivým členům,

kteří řeší osobnostní, vztahové a výchovné potíže.

Vycházíme z vlastní zkušenosti a přesvědčení, že člověk může druhému rozumět a pomoci teprve tehdy,

až porozumí sám sobě.

 Kancelář

V bezpečném a přijímajícím prostředí budete objevovat, kým jste, jak Vás život utvářel

a jak to nyní ovlivňuje Váš současný život.

Zároveň Vás podpoříme, abyste k sobě byli laskaví, nahlíželi na sebe s porozuměním a hledali nové možnosti, jak žít v souladu se svými potřebami.

Psychologická poradna si klade za cíl:

 • pomoci rodičům a jejich dětem při řešení aktuálních obtížných situací
 • nalézt vhled do situace, hledat východiska ze začarovaného kruhu potíží
 • objevit souvislosti v současném fungování rodiny a podnítit ozdravný proces v rodině. 

Nabízíme psychologické poradenství a terapii v těchto oblastech:

 • potíže vyplývající ze zátěžových situací (rozvod, traumatické události v rodině, stresové situace)
 • náročných či krizových životních situací
 • ztráty nebo nenalézání smyslu života
 • hledání lepšího porozumění sobě i druhým
 • hádky a konflikty ve vztazích
 • utváření role rodiče
 • komunikace rodiče s dítětem
 • změna v chování dítěte
 • vývojové krize aj.

Dále nabízíme individuální konzultace či terapii pro děti a dospívající v oblastech:

 • vztahové problémy (se spolužáky, s kamarády, sourozenci)
 • potíží v komunikaci s druhými lidmi
 • emoční potíže (strachy, úzkosti, smutky)
 • potíže se školou (strach ze školy, záškoláctví, problémy v kolektivu, nerespektování autority ...)
 • adaptační potíže
 • konflikty s rodiči
 • komplikace spojené s rozvodem rodičů
 • problémové chování (např. agresivní chování, náhlé změny v chování, experimentování s drogou, ...)
 • traumatické zážitky aj.

Jak Vám pomůžeme?

 • Individuální poradenskou konzultací
 • Krátkodobou individuální terapií

                    Terapie poskytovaná dle dohody v přibližně 5 – 15 poradenských sezeních zaměřená na konkrétní problém nebo životní situaci klienta. Cílem je nalezení řešení dané situace či problému.

 • Dlouhodobou systematickou individuální terapií

                    Terapie probíhající v pravidelných sezeních v řádech měsíců, zaměřená na dlouhodobé a vleklé obtíže, které nepříznivě ovlivňují kvalitu života klienta. Cílem je osobnostní rozvoj klienta, jeho subjektivní pocit zlepšení a nalezení nových způsobů zvládání situací, s nimiž se v průběhu života setkává.

Podmínky poskytnutí služby:

 • služba je zpoplatněná
 • k návštěvě není potřeba doporučení
 • lze vystupovat anonymně
 • terapeut je vázán povinnou mlčenlivostí
 • spolupráce s klienty je na základě dobrovolnosti a sjednaného kontraktu

Psychologická poradna je k dispozici od pondělí do pátku, přičemž termín se sjednává individuálně.

Konzultace trvá 60 - 90 minut, doporučená frekvence setkávání je 1x týdně či 1x za 2 týdny.

Výsledná dohoda vychází z potřeb klienta. Možná je i jednorázová podpora.

CENA

Odborné psychologické a terapeutické služby CPR jsou zpoplatněny. Výše úhrady je stanovena individuálně, dle možností klienta, a to v rozsahu 200kč až 800 Kč. Při volbě vyšší částky za úhradu v psychologické poradně projevujete solidaritu s klienty, pro které je služba ze sociálních důvodů náročná. 
Psychologická poradna v Centru pro rodinu Vysočina, z. s. je podpořena projektem nadace J&T.
jT logo

 

Mgr. Bc. Hana Vláčilová

Vystudovala magisterskou jednooborovou Psychologii. Absolvovala kurz Kompletní krizové intervence.

V současné době je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytickém směru.

Poskytuje individuální poradenství a terapii. Pracuje s dětmi i dospělými.

Svou práci pravidelně superviduje.

Má ráda život v pohybu (tanec, sport, cestování aj.) a hudbu. Ve volném čase ráda podniká výlety a tráví čas se svou rodinou a přáteli. Inspiraci nachází v přírodě, modlitbě, v tvořivé činnosti nebo v četbě knih.

 

„Bože, dej mi sílu,
abych změnil věci,
které změnit mohu,

dej mi trpělivost,
abych snášel věci,
které změnit nemohu

a dej mi moudrost,
abych obojí od sebe odlišil.“

 

Podmínky pro poskytování služby