Psychologická poradna

NOVINKA - SANDTRAY TERAPIE

Naše psychologická poradna je obohacena o terapeutické pískoviště, které v terapii rádi využívají děti i dospělí klienti. Pískoviště a figurky vám nabízí náhled na svůj vlastní svět nebo situace, kterými zrovna v životě procházíte.

Proč hra?

 • Hra je naprosto přirozeným způsobem vyjádření.
 • Hra má relaxační účinek.
 • Prostřednictvím hry si můžeme některé situace zažít nanečisto.
 • Hra umožňuje některé věci změnit a zažít reálný prožitek spojený se změnou.
 • Může nám ukázat, jakým směrem se v životě vydat.
 • Hra nám může napomoci v rozhodování.

 Hanka.jpg

 

„Být sám sebou a neztratit druhé. Být spolu s druhými a neztratit sebe.“

Poskytujeme odborné terapeutické a poradenské služby rodinám a jejich jednotlivým členům,

kteří řeší osobnostní, vztahové a výchovné potíže.

Podpoříme, abyste k sobě byli laskaví, nahlíželi na sebe s porozuměním a hledali nové možnosti, jak žít v souladu se svými potřebami.

S čím Vám pomůžeme: 

 • s řešením aktuálních obtížných situací rodičů a jejich dětí (rozvod, traumatické události v rodině, stresové situace)
 • s hledáním východiska ze začarovaného kruhu potíží
 • s hledáním lepšího porozumění sobě i druhým
 • s komunikací rodičů s dítětem
 • s objevením příčin změny chování dítěte
 • s řešením hádky a konflikty ve vztazích
 • s objevováním souvislostí v současném fungování rodiny a podnícením ozdravného procesu v rodině
 • s hledáním smyslu života

Dále nabízíme individuální konzultace či terapii pro děti a dospívající v oblastech:

 • vztahové problémy (s rodič, spolužáky, kamarády, sourozenci)
 • potíže v komunikaci s druhými lidmi
 • emoční potíže (strachy, úzkosti, smutky)
 • potíže se školou (strach ze školy, záškoláctví, problémy v kolektivu, nerespektování autority ...)
 • adaptační potíže
 • komplikace spojené s rozvodem rodičů
 • traumatické zážitky aj.

Jak Vám pomůžeme?

 • Individuální poradenskou konzultací
 • Krátkodobou individuální terapií

                    Terapie zaměřená na konkrétní problém nebo životní situaci klienta. Cílem je nalezení řešení dané situace či problému.

 • Dlouhodobou systematickou individuální terapií

                    Terapie probíhající v pravidelných sezeních v řádech měsíců, zaměřená na dlouhodobé a obtíže, které nepříznivě ovlivňují kvalitu života klienta. Cílem je osobnostní rozvoj klienta, jeho subjektivní pocit zlepšení a nalezení nových způsobů zvládání situací, s nimiž se v průběhu života setkává.

Podmínky poskytnutí služby:

 • služba je zpoplatněná
 • k návštěvě není potřeba doporučení
 • terapeut je vázán povinnou mlčenlivostí

Psychologická poradna je k dispozici od pondělí do pátku, přičemž termín se sjednává individuálně.

Konzultace trvá 60 - 90 minut, doporučená frekvence setkávání je 1x týdně či 1x za 2 týdny.

Možná je i jednorázová podpora.

CENÍK:

Individuální terapie               od 300 Kč/60 minut

Párová terapie                      400 Kč/60 minut

Rodinná terapie                    500 Kč/60 minut

Rádi bychom poskytli naše služby též rodinám a dětem ohroženým dle §6 zákona o OSPOD, pro které je služba finančně náročná. Přispěním vyšší částky se podílíte na zprostředkování pomoci i těmto osobám. Děkujeme. 

 

Psychologická poradna v Centru pro rodinu Vysočina, z. s. je podpořena projektem Nadace J&T.
jT logo

 

Mgr. Bc. Hana Vláčilová

Poskytuje individuální poradenství a terapii. Pracuje s dětmi i dospělými.

Svou práci pravidelně superviduje.

Vystudovala magisterskou jednooborovou Psychologii. Absolvovala kurz Kompletní krizové intervence.

V současné době je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytickém směru.

Má ráda život v pohybu (tanec, sport, cestování aj.) a hudbu. Ve volném čase ráda podniká výlety a tráví čas se svou rodinou a přáteli. Inspiraci nachází v přírodě, modlitbě, v tvořivé činnosti nebo v četbě knih.

 

„Bože, dej mi sílu,
abych změnil věci,
které změnit mohu,

dej mi trpělivost,
abych snášel věci,
které změnit nemohu

a dej mi moudrost,
abych obojí od sebe odlišil.“

 

Podmínky pro poskytování služby