Psychologická poradna

Poskytování odborné terapeutické a poradenské služby rodinám a jejich jednotlivým členům, kteří řeší osobnostní, vztahové a výchovné potíže.

Psychologická poradna si klade za cíl:

 • pomoci rodičům a jejich dětem při řešení aktuálních obtížných situací
 • nalézt vhled do situace, hledat východiska ze začarovaného kruhu potíží
 • objevit souvislosti v současném fungování rodiny a podnítit ozdravný proces v rodině. 

 

Nabízíme psychologické poradenství a terapii v těchto oblastech:

 • komunikace rodiče s dítětem
 • potíže vyplívající ze zátěžových situací (rozvod rodičů, traumatické události v rodině, stresové situace)
 • změna v chování dítěte
 • vývojové krize
 • hledání role rodiče
 • hádky a konflikty ve vztazích
 • potíže se školou (strach ze školy, záškoláctví, problémy v kolektivu, nerespektování autority ...)

 

Dále nabízíme individuální konzultace či terapii pro děti a dospívající v oblastech:

 • vztahové problémy (se spolužáky, s kamarády, sourozenci)
 • komunikace
 • emoční potíže (strachy, úzkosti, smutky)
 • adaptační potíže
 • konflikty s rodiči
 • komplikace spojené s rozvodem rodičů
 • problémové chování (např. agresivní chování, náhlé změny v chování, experimentování s drogou, ...)
 • traumatické zážitky

Podmínky poskytnutí služby:

 • služba je zpoplatněná
 • k návštěvě není potřeba doporučení
 • lze vystupovat anonymně
 • terapeut je vázán povinnou mlčenlivostí
 • spolupráce s klienty je na základě dobrovolnosti a sjednaného kontraktu

 

Psychologická poradna je k dispozici od pondělí do pátku, přičemž termín se sjednává individuálně.

Konzultace trvá 60 - 90 minut, doporučená frekvence setkávání je 1x týdně či 1x za 2 týdny.

Výsledná dohoda vychází z potřeb klienta. Možná je i jednorázová podpora.

První konzultace je zdarma.

Poté je služba zpoplatněna. Cena vychází z individuálních možností klienta, hradí se v hotovosti.

 

Mgr. et Bc. Hana Vláčilová

Vystudovala magisterskou jednooborovou Psychologii. Absolvovala kurz Kompletní krizové intervence.

V současné době je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytickém směru.

Poskytuje individuální poradenství a terapii. Pracuje s dětmi i dospělými.

 

Podmínky pro poskytování služby