Programy pro školy

Posláním školních programů je přispívat k vývoji zdravé osobnosti žáků, motivovat žáky k etickému jednání a k aktivní spolutvorbě přátelského klimatu jak v prostředí školy, tak i mimo ni. Chceme žákům pomoci ve formování pozitivních postojů k naší kultuře, historii a lidovým tradicím.

Všechny programy probíhají interaktivní formou a jsou určeny převážně pro žáky 1. stupně ZŠ. Využíváme prvky moderní pedagogiky jako je dramatizace, kooperativní učení, diskuze, didaktické hry, hraní rolí, hudební a výtvarné techniky a další.

 

Naše školní programy jsou rozděleny do tří oblastí:

 

1. Program Labyrintem vztahů

Tento program pomáhá dětem vyznat se ve složitém labyrintu mezilidských vztahů a budovat si zdravý vztah k sobě samému. Žáci se učí rozhodovat i jednat na základě pozitivních morálních a etických hodnot.

 

 2. Program Evropské kořeny

Žáci poznávají kořeny evropské kultury i historické souvislosti slavení našich svátků a lidových tradic.

 

 3. Program Toulky jihlavskou minulostí

V rámci tohoto programu seznamujeme žáky s historií a kulturním bohatstvím jihlavských památek.

 

Aktuální nabídka programů pro školy

Kontakt

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.budova 2

Chlumova 3, 586 01 Jihlava

739 247 357

centrum@centrumrodin.cz

IČ: 22858202

DIČ: CZ22858202

ID datové schránky: t8h9jad

Číslo účtu: 43-8079060247/0100


NAPIŠTE NÁM