Labyrintem vztahů

VZTAH K SOBĚ SAMÉMU - VZTAHY S OSTATNÍMI LIDMI

O PROGRAMU

Interaktivní vzdělávací program Labyrintem vztahů je určen pro žáky 1. stupně ZŠ a skládá se z 10ti témat. 

Programy z cyklu Labyrintem vztahů jsou zaměřeny na podporu budování kvalitních vztahů žáků k sobě samotným i ke druhým lidem a vycházejí z principů etické výchovy od R. R. Olivara. Program je sestaven tak, aby motivoval žáky k prosociálnímu chování a v souladu s RVPZV rozvíjel klíčové kompetence žáků, zejména kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů. 

Jednotlivé programy probíhají přímo ve školních třídách za pomocí prvků moderní zážitkové pedagogiky, jako jsou didaktické hry, dramatizace, výtvarné a hudební techniky, diskuzní metody, sociálně psychologické techniky aj. Tyto techniky žákům umožňují hlubší proniknutí do tématu a snazší integraci nových znalostí i dovedností do vlastního jednání.


TÉMA PROGRAMU

1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

TÉMA PROGRAMU

2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 1.TŘÍDA  

Jsem školák - podpora pozitivního hodnocení sebe sama, úcta k sobě                                           

Základy komunikace - prosociální zaměření komunikace, verbální a neverbální komunikace, aktivní naslouchání, komunikační šum

 2.TŘÍDA

Tolerance - potřeba pozitivního hodnocení druhých, úcta ke druhým   

Vytváříme vztahy - tvořivost a iniciativa v budování a udržování mezilidských vztahů, faktory napomáhající trvanlivosti dobrých vztahů

 3.TŘÍDA

Emoce – co jsou emoce, role negativních i pozitivních emocí v životě člověka, vyjadřování emocí

 Empatie - umět se vžít do situace druhých, porozumět, být účasten                                                                                     

4.TŘÍDA  

 Komunikační dovednosti - asertivita, obrana vlastních práv i ohleduplnost

Můj vzor – schopnost výběru vhodného vzoru, napodobování a identifikace se vzorem, obrana před nástrahami nevhodných vzorů

 5.TŘÍDA   Opravdový kamarád - pomoc, přátelství, dělení se, nezištnost           

Žijeme spolu - meziskupinové vztahy, komplexní prosociálnost a vzájemná solidarita

 

 

Pro realizaci programu je vždy nutná přítomnost pedagoga (nejlépe třídního učitele). Práce se žáky probíhá zpravidla v kruhu, proto je třeba zajistit prostor pro uskupení židlí všech přítomných žáků do kruhu mimo školní lavice a dvě volné židle pro lektorky programu.

 

Délka programu je 45min. Cena: 30,- Kč za žáka.

Přihlasit třídu je možné na tel. č. 733 741 690 nebo přes e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Program finančně podpořilo statutární město Jihlava.

ježek

Aktuální nabídka programů pro školy

  • 1

Kontakt

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.budova 2

Chlumova 3, 586 01 Jihlava

739 247 357

centrum@centrumrodin.cz

IČ: 22858202

DIČ: CZ22858202

ID datové schránky: t8h9jad

Číslo účtu: 43-8079060247/0100


NAPIŠTE NÁM