Labyrintem vztahů

Interaktivní formou pomáháme žákům vyznat se v labyrintu mezilidských vztahů. Žáci se učí jednat na základě morálních a etických hodnot, poznávají sebe i druhé a mají možnost nacvičovat prosociální vzorce chování. Programy jsou rozděleny do deseti témat, která na sebe volně navazují, je tedy možné absolvovat ojedinělé téma i celý cyklus programů.

Témata pro 2. pololetí školního roku 2018/2019:

  • 1. Třída: Základy komunikace - postoje a dovednosti v mezilidských vztazích. Žáci pracují s verbální i neverbální složkou komunikace a jsou vedeni k prosociálnosti. Osvojí si dovednost aktivního naslouchání, společně hledají možné chyby v komunikaci.
  • 2. Třída: Vytváříme vztahy – tvořivý přístup k budování a udržování funkčních mezilidských vztahů, rozvíjení schopnosti pozorování sebe i svého okolí a vedení k iniciativě v nápravě vzniklých problémů.
  • 3. Třída: Vidím, jak ti je – rozvíjení empatie, základní dovednosti umět vžít se do situace druhých, aktivně naslouchat, porozumět druhým a vyjadřovat spoluúčast.
  • 4. Třída: Komunikační dovednosti - učí žáky asertivním dovednostem, používání asertivního „ne“, zvládnutí agresivity a soutěživosti, obraně vlastních práv a sebeprosazení.
  • 5. Třída: Žijeme spolu – zabýváme se meziskupinovými vztahy, zaměřujeme se na budování vzájemné solidarity i se znevýhodněnými skupinami.

 

Etický program Labyrintem vztahů probíhá během celého školního roku.

Program probíhá ve školních třídách po dobu 45 minut, cena: 30 Kč za žáka.

 

Konkrétní termín realizace programu ve Vaší třídě si můžete objednat na našem telefonním čísle 733 741 690 anebo přes e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Program Labyrintem vztahů finančně podpořilo statutární město Jihlava a Nadace Pangea.

MěstoPangea

 

Aktuální nabídka programů pro školy

Kontakt

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.budova 2

Chlumova 3, 586 01 Jihlava

739 247 357

centrum@centrumrodin.cz

IČ: 22858202

DIČ: CZ22858202

ID datové schránky: t8h9jad

Číslo účtu: 43-8079060247/0100


NAPIŠTE NÁM