Sociální služby

sedmikrásky na pařezu

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podle § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

POSLÁNÍ

Posláním našich služeb je podpořit rodiny s dětmi ve zvládání složitých životních situací, v rozvoji osobnostních a rodičovských kompetencí a ve vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí.

CÍLE

 • zastavit zhoršování sociální situace rodin
 • zlepšit životní úroveň rodin
 • zvýšit sociální dovednosti a kompetence rodičů
 • zlepšit nebo obnovit narušené funkce rodiny
 • zvýšit připravenost rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtíží


CÍLOVÁ SKUPINA

Rodiny s dětmi ve věku od narození do ukončení povinné školní docházky, které:

 • žijí v obtížné životní situaci,
 • žijí v sociálně vyloučeném prostředí,
 • řeší výchovné a vzdělávací problémy,
 • řeší navrácení dětí z ústavní výchovy zpět do rodiny,
 • jsou na výchovu dětí sami (rodiče, kteří se rozcházejí s partnerem, rozvádí se nebo jsou rozvedeni, rodiče svobodní, ovdovělí, rodiče, kteří žijí v páru, ale cítí se být na výchovu dětí sami, osamocené těhotné ženy).   

FORMY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • terénní  - služba je poskytována v přirozeném prostředí rodiny (v místě bydliště) nebo na jiném předem dohodnutém místě (na úřadech, ve školách atd.). Terénní služby jsou poskytovány na území okresu Jihlava.
 • ambulantní – služba je poskytována v prostorách CPR.

ZPŮSOB SPOLUPRÁCE

 • individuální spolupráce - klíčový pracovník spolupracuje individuálně s konkrétní rodinou na řešení složité životní situace,
 • spolupráce ve skupině – klíčový pracovník spolupracuje na řešení životní situace se skupinou několika rodin zároveň.


KAPACITA SLUŽBY

 • ambulantní individuální služba – okamžitá kapacita: službu je možné poskytnout (kapacitně zajistit) dvěma uživatelům v jeden okamžik.
 • terénní individuální služba – okamžitá kapacita: službu je možné poskytnout (kapacitně zajistit) jednomu uživateli v jeden okamžik.
 • skupinová služba – okamžitá kapacita: službu je možné poskytnout (kapacitně zajistit) pro 10 uživatelů v jeden okamžik.


ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Pracovníci CPR se při poskytování služby řídí těmito zásadami:

 • zásada dodržování práv uživatelů,
 • zásada ochrany osobních údajů,
 • zásada dodržování mlčenlivosti,
 • zásada respektu uživatelovy volby,
 • zásada dobrovolnosti – účast uživatele ve službě je dobrovolná,
 • takové poskytování služby, které směřuje k samostatnosti uživatelů.


PROVOZNÍ DOBA

 • ambulance

pondělí: 8:00 – 15:00

úterý:    8:00 – 15:00, v případě skupinového programu 13:00 – 20:00

středa:   8:00 – 15:00, v případě skupinového programu 13:00 – 20:00

čtvrtek:  8:00 – 15:00, v případě skupinového programu 13:00 – 20:00

pátek:    8:00 – 13:00

 • terén

pondělí: 8:00 – 16:00

úterý:    8:00 – 16:00   

středa:  8:00 – 16:00   

čtvrtek: 8:00 – 16:00   

pátek:   8:00 – 13:00
        

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA.

Sociálně aktivizační služby poskytujeme v těchto programech:

SOCIÁLNÍ ASISTENCE

Nachází se Vaše rodina v obtížné životní situaci? 

socialni asistence

 

        Pracujeme s rodinou jako jedinečným celkem.

        Pomáháme vytvářet bezpečné a klidné prostředí pro život.

 

 

 

SAMI DOMA

Jste na výchovu sama/sám a potřebujete podporu?

Rozvádíte se, nebo jste rozvedení a nacházíte se v těžké porozvodové situaci?

sami doma 

 

  

Podporujeme ty, kteří pečují o děti bez partnera, nebo se cítí na výchovu sami.

 

 

 

 

 

NEPOSEDA 

Máte neklidné dítě, se kterým si nevíte rady? 

Sociální služba Neposeda

 

  

 Překonáváme překážky, které brání v úspěšném začlenění dítěte do společnosti.

 

 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fb: https://www.facebook.com/Sociálně-aktivizační-služby-pro-rodiny-s-dětmi-Centrum-pro-rodinu-2286431571639909/

Dokumenty

Výsledek inspekce poskytování sociálních služeb - srpen 2019

Informace pro uživatele

Pravidla pro uplatňování stížností

Pravidla pobytu v našich prostorách

Etický kodex

Kraj Vysočina logo.jpg

Aktuální nabídka sociálních služeb

Kontakt

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.budova 2

Chlumova 3, 586 01 Jihlava

739 247 357

centrum@centrumrodin.cz

IČ: 22858202

DIČ: CZ22858202

ID datové schránky: t8h9jad

Číslo účtu: 43-8079060247/0100


NAPIŠTE NÁM