Sociální služby

 

Čtyřlístek SAS

 

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podle § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

POSLÁNÍ

Posláním našich služeb je podpořit rodiny s dětmi ve zvládání složitých životních situací, v rozvoji osobnostních a rodičovských kompetencí a ve vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí.

CÍLE

 • zastavit zhoršování sociální situace rodin
 • zlepšit životní úroveň rodin
 • zvýšit sociální dovednosti a kompetence rodičů
 • zlepšit nebo obnovit narušené funkce rodiny
 • zvýšit připravenost rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtíží


CÍLOVÁ SKUPINA

Rodiny s dětmi ve věku od narození do ukončení povinné školní docházky, které:

 • žijí v obtížné životní situaci,
 • žijí v sociálně vyloučeném prostředí,
 • řeší výchovné a vzdělávací problémy,
 • řeší navrácení dětí z ústavní výchovy zpět do rodiny,
 • jsou na výchovu dětí sami (rodiče, kteří se rozcházejí s partnerem, rozvádí se nebo jsou rozvedeni, rodiče svobodní, ovdovělí, rodiče, kteří žijí v páru, ale cítí se být na výchovu dětí sami, osamocené těhotné ženy).   

FORMY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • terénní  - služba je poskytována v přirozeném prostředí rodiny (v místě bydliště) nebo na jiném předem dohodnutém místě (na úřadech, ve školách atd.). Terénní služby jsou poskytovány na území okresu Jihlava.
 • ambulantní – služba je poskytována v prostorách CPR.

ZPŮSOB SPOLUPRÁCE

 • individuální spolupráce - klíčový pracovník spolupracuje individuálně s konkrétní rodinou na řešení složité životní situace,
 • spolupráce ve skupině – klíčový pracovník spolupracuje na řešení životní situace se skupinou několika rodin zároveň.


KAPACITA SLUŽBY

 • ambulantní individuální služba – okamžitá kapacita: službu je možné poskytnout (kapacitně zajistit) dvěma uživatelům v jeden okamžik.
 • terénní individuální služba – okamžitá kapacita: službu je možné poskytnout (kapacitně zajistit) jednomu uživateli v jeden okamžik.
 • skupinová služba – okamžitá kapacita: službu je možné poskytnout (kapacitně zajistit) pro 10 uživatelů v jeden okamžik.


ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Pracovníci CPR se při poskytování služby řídí těmito zásadami:

 • zásada dodržování práv uživatelů,
 • zásada ochrany osobních údajů,
 • zásada dodržování mlčenlivosti,
 • zásada respektu uživatelovy volby,
 • zásada dobrovolnosti – účast uživatele ve službě je dobrovolná,
 • takové poskytování služby, které směřuje k samostatnosti uživatelů.


PROVOZNÍ DOBA

 • ambulance

pondělí: 8:00 – 15:00

úterý:    8:00 – 15:00, v případě skupinového programu 13:00 – 20:00

středa:   8:00 – 15:00, v případě skupinového programu 13:00 – 20:00

čtvrtek:  8:00 – 15:00, v případě skupinového programu 13:00 – 20:00

pátek:    8:00 – 13:00

 • terén

pondělí: 8:00 – 16:00

úterý:    8:00 – 16:00   

středa:  8:00 – 16:00   

čtvrtek: 8:00 – 16:00   

pátek:   8:00 – 13:00
        

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA.

Sociálně aktivizační služby poskytujeme v těchto programech:


socialni asistence

   SOCIÁLNÍ ASISTENCE

   Trápí Vás nevyhovující bydlení, nezaměstnanost, 
   výchova dětí, příprava do školy či další problémy?  
   Jste rodiče nebo těhotné ženy?

 


nova ikona sami
     SAMI DOMA  


   Jste na děti sama / sám? 

   Rozvádíte se? 
   Nebo jste po rozvodu a řešíte asistované kontakty

   a porozvodovou situaci?

Sociální služba Neposeda
NEPOSEDA

  Máte neklidné dítě, se kterým si nevíte rady? 

 

 

 

 

Kontakt: socialnisluzby(zavináč)centrumrodin.cz

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi finančně podporuje:

kraj vysocinajihlava
JT Nadace logo


Dokumenty

Informace pro uživatele

Pravidla pro uplatňování stížností
Pravidla pobytu v našich prostorách
Etický kodex

Aktuální nabídka sociálních služeb

Kontakt

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.budova 2

Chlumova 3, 586 01 Jihlava

739 247 357

centrum@centrumrodin.cz

IČ: 22858202

DIČ: CZ22858202

ID datové schránky: t8h9jad

Číslo účtu: 43-8079060247/0100


NAPIŠTE NÁM