Sociální služby

Neposeda

Služba určená rodičům neklidných dětí ve věku od narození do ukončení povinné školní docházky.

Pomůžeme Vám  neposeda

 • s výchovou neklidných dětí
 • se zvládnutím situace vlastními silami
 • se sdílením zkušeností a vzájemnou podporou rodičů
 • spojit se s odborníky
 • získat prostor pro odpočinek a odstup
 • získat informace.

Jak služba probíhá?

Terénní služba – probíhá v místě bydliště nebo na jiném předem dohodnutém místě (např. na úřadech, ve škole, 
u lékaře)

Ambulantní služba – probíhá v prostorách CPR v individuální nebo skupinové formě.

Individuální schůzka – klíčová pracovnice spolupracuje s konkrétním uživatelem při řešení jeho životní situace.

Rodičovská skupina – společné setkávání rodičů s odborníky.

Dětská skupina – společné setkávání rodičů a dětí s odborníky.

Služba je poskytována zdarma.

Sociální asistence

Služba určená rodinám s dětmi ve věku od narození do ukončení povinné školní docházky, které se ocitly v obtížné životní situaci, a rodinám žijícím v sociálně vyloučeném prostředí. 

Pomůžeme Vám 

 • s péčí o děti, jejich výchovou a rozvojemsocialni asistence
 • s přípravou do školy 
 • s komunikací s dětmi, s rodinnými příslušníky
 • s naplněním podmínek pro návrat dětí z ústavní výchovy
 • při jednání na úřadech, ve škole, u lékaře
 • s hospodařením s penězi 
 • s vedením domácnosti
 • s řešením bydlení
 • s hledáním práce
 • s vyřizováním dávek 
 • se získáním informací
 • se zvládnutím situace vlastními silami

 

Jak služba probíhá?

Terénní služba – probíhá v místě bydliště nebo na jiném předem dohodnutém místě 
(např. na úřadech, ve škole, u soudu, u zaměstnavatele).

Ambulantní služba – probíhá v prostorách CPR.

Služba je poskytována zdarma.

Sami doma

Služba zaměřená na podporu rodičů a dětí ve věku od narození do ukončení povinné školní docházky. 
Je určená rodičům, kteří se rozcházejí s partnerem, rozvádí se, rodičům rozvedeným, svobodným, ovdovělým, ale i rodičům, kteří žijí ve vztahu, a cítí se na výchovu dětí sami. 
Podporujeme také osamocené těhotné ženy.

Pomůžeme Vám  sami doma

 • najít řešení problémů
 • s jednáním na úřadech
 • s péčí o děti, jejich výchovou a rozvojem
 • spojit se s odborníky
 • setkat se s rodiči se stejnými problémy
 • s přípravou na asistovaný kontakt
 • podpořit komunikaci mezi rozvedenými rodiči
 • se zvládnutím situace vlastními silami
 • se získáním informací.

 

Jak služba probíhá?

Terénní služba – probíhá v místě bydliště nebo na jiném předem dohodnutém místě (např. na úřadech, ve škole, u soudu, u zaměstnavatele)

Ambulantní služba – probíhá v prostorách CPR v individuální nebo skupinové formě.

Individuální schůzka – klíčová pracovnice spolupracuje s konkrétním uživatelem při řešení jeho životní situace.

Klub rodičů – společné setkávání rodičů s odborníkem.

Služba je poskytována zdarma.

Sociální služby

Aktuální nabídka sociálních služeb

Kontakt

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.budova 2

Chlumova 3, 586 01 Jihlava

739 247 357

centrum@centrumrodin.cz

IČ: 22858202

DIČ: CZ22858202

ID datové schránky: t8h9jad

Číslo účtu: 43-8079060247/0100


NAPIŠTE NÁM