Neposeda

Služba určená rodičům neklidných dětí ve věku od narození do ukončení povinné školní docházky.

Pomůžeme Vám  neposeda

  • s výchovou neklidných dětí
  • se zvládnutím situace vlastními silami
  • se sdílením zkušeností a vzájemnou podporou rodičů
  • spojit se s odborníky
  • získat prostor pro odpočinek a odstup
  • získat informace.

Jak služba probíhá?

Terénní služba – probíhá v místě bydliště nebo na jiném předem dohodnutém místě (např. na úřadech, ve škole, 
u lékaře)

Ambulantní služba – probíhá v prostorách CPR v individuální nebo skupinové formě.

Individuální schůzka – klíčová pracovnice spolupracuje s konkrétním uživatelem při řešení jeho životní situace.

Rodičovská skupina – společné setkávání rodičů s odborníky.

Dětská skupina – společné setkávání rodičů a dětí s odborníky.

Služba je poskytována zdarma.

Aktuální nabídka sociálních služeb

Kontakt

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.budova 2

Chlumova 3, 586 01 Jihlava

739 247 357

centrum@centrumrodin.cz

IČ: 22858202

DIČ: CZ22858202

ID datové schránky: t8h9jad

Číslo účtu: 43-8079060247/0100


NAPIŠTE NÁM