Sociální asistence

Služba určená rodinám s dětmi ve věku od narození do ukončení povinné školní docházky, které se ocitly v obtížné životní situaci, a rodinám žijícím v sociálně vyloučeném prostředí. 

Pomůžeme Vám 

 • s péčí o děti, jejich výchovou a rozvojemsocialni asistence
 • s přípravou do školy 
 • s komunikací s dětmi, s rodinnými příslušníky
 • s naplněním podmínek pro návrat dětí z ústavní výchovy
 • při jednání na úřadech, ve škole, u lékaře
 • s hospodařením s penězi 
 • s vedením domácnosti
 • s řešením bydlení
 • s hledáním práce
 • s vyřizováním dávek 
 • se získáním informací
 • se zvládnutím situace vlastními silami

 

Jak služba probíhá?

Terénní služba – probíhá v místě bydliště nebo na jiném předem dohodnutém místě 
(např. na úřadech, ve škole, u soudu, u zaměstnavatele).

Ambulantní služba – probíhá v prostorách CPR.

Služba je poskytována zdarma.

Aktuální nabídka sociálních služeb

Kontakt

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.budova 2

Chlumova 3, 586 01 Jihlava

739 247 357

centrum@centrumrodin.cz

IČ: 22858202

DIČ: CZ22858202

ID datové schránky: t8h9jad

Číslo účtu: 43-8079060247/0100


NAPIŠTE NÁM