pondělí, 08 červenec 2019 09:00

Přípravy snoubenců na Vysočině

Začínáme 30. 9. 2019 v 18:00 hod.

Motto

,,Málokteré rozhodnutí ovlivní náš život hlouběji, než rozhodnutí vstoupit do manželství. A přece se lidé vrhají do manželství bez jakékoliv přípravy, jež by mohla napomoci, aby manželství bylo šťastné.‘‘   Gary Chapman

Uvědomujeme si velký dluh společnosti (a to i nás starších, kteří v manželství žijeme), že mladé lidi na partnerský svazek nepřipravuje, nevytváří povědomí o nutnosti vzdělávat se v této oblasti, dozvědět se něco o zákonitostech ve vztazích mezi muži a ženami.

Většina mladých lidí věnuje značné úsilí přípravě na budoucí povolání, ale na partnerský život se připravuje málokdo. Sny o šťastném manželství se pak zhroutí v reálném světě špinavého nádobí, nezaplacených účtů, náročných zaměstnání a plačících batolat.

 

Nabídka pro snoubence

Připravili jsme pro vás:

VEČERY PRO SNOUBENCE

V rámci 7 večerních setkání formou interaktivních přednášek a práce ve skupině i v párech, budete mít společný prostor probrat a promyslet témata úzce související s životem v křesťanském manželství.

Snoubencům se věnují manželské páry, které jsou ochotné na příkladech vlastních životních příběhů rozvinout jednotlivá témata. Okruhy témat se týkají nejen rozdílů mezi mužem a ženou, vztahů nové rodiny k rodičům, přátelům, společného plánování času, zdravého sebevědomí, ale i potřeby odpuštění ve vztahu, důležitosti sexuality a budoucího rodičovství. To vše v kontextu manželského slibu.

PODZIMNÍ KURZ V JIHLAVĚ začne od 30. září 2019 v Římskokatolické farnosti u kostela Matky Boží, Kosmákova 45.  

Kurz otevřeme při dostatečném počtu přihlášených zájemců. Večery se obvykle konají jednou týdně v předem dohodnutých dnech. Předpokládaný závěr koncem listopadu 2019. Jednotlivá setkání na sebe navazují, je nutná účast celého páru. Příprava snoubenců je zdarma s možností dobrovolného příspěvku na materiál a režii. 

Zájemci se přihlašují prostřednictvím formuláře zde, nebo na tel. 732 838 722. Snoubenci na kurz mohou docházet i krátce po svatbě, případně najdeme jinou možnost.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ

U této formy přípravy je místem setkávání domov rodiny vedoucího manželského páru. Manželský pár se snoubencům věnuje individuálně, témata je možné probírat podrobněji. Budete-li mít zájem, tímto kurzem s vámi projdou manželé Petra a Jiří Lojdovi. Přihlašujte se na již uvedených kontaktech.

 

Přednášející a podílející se na programech

Jsme skupina manželských párů z farností na Vysočině. Pod záštitou Centra pro rodinu Vysočina v Jihlavě jsme zahájili dobrovolnickou aktivitu, ve které bychom se chtěli věnovat přípravám snoubenců a do budoucna programům pro mladé manžele. 

Jmenovitě: manželé Lojdovi, Novákovi, Pivoňkovi, Pospíchalovi, Šalandovi, Švíkovi, Traganovi a Zachovi. Jsou účastníky školení manželů Vykydalových CRSP Brno,  Příprav snoubenců CPR Praha a CPR Olomouc, kurzů YMCA Manželská setkání a Přirozeného plánování rodičovství LPP. Mají také zkušenosti z individuálních příprav snoubenců.

Více zde.

Kontakt

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.budova 2

Chlumova 3, 586 01 Jihlava

739 247 357

centrum@centrumrodin.cz

IČ: 22858202

DIČ: CZ22858202

ID datové schránky: t8h9jad

Číslo účtu: 43-8079060247/0100


NAPIŠTE NÁM