Poradenství

Rodinná poradna

Zdarma vám nabízíme základní individuální rodinné poradenství.

Rodinnou poradnu může navštívit každý, kdo cítí potřebu podpory nebo pomoci při řešení těžkých situací v rodině – v komunikaci, ve výchově, ve vztazích apod.

Poradna působí preventivně a podpůrně v oblasti zdravého fungování rodiny a zprostředkovává návazné služby pro klienta. Pomůžeme vám zorientovat se v dané situaci, pojmenovat konkrétní problémy, vidět možná řešení. Poradíme vám se správným fungováním rodiny a efektivní vzájemnou komunikací. Rodiče podpoříme v rodičovské roli a v získávání rodičovských kompetencí. V případě potřeby vám pomůžeme řešit hlubší problém a doporučíme konkrétního odborníka na danou problematiku.


Poradna probíhá po předchozí domluvě.


Ing. Slavka Dokulilová

Má VŠ vzdělání v oboru ekonomika a řízení. Absolvovala rekvalifikační kurz Rodinný poradce, je pracovnicí v sociálních službách. V oblasti vztahů v rodině a výchovy dětí lektorsky působí 15 let. Dlouhodobě pracovala s dětmi v rámci mimoškolních aktivit, pracovala jako lektorka programů primární prevence pro 2. stupeň ZŠ. Absolvovala lektorské kurzy Efektivní rodičovství, Preventivní program pro mládež COPE, Posilování pozitivních životních hodnot a postojů, Komunikace v rodině, Sourozenecké vztahy, Emoce v rodině, Proč děti zlobí, Jak vést děti k odpovědnosti, Rodiče a děti potřebují podporu, Efektivní rodičovství pro pěstouny apod.

Je matkou tří dospělých dětí.