• Home

Duchovní obnova pro manžele

8. - 10. 11. 2024

Přijměte naše pozvání na víkendovou duchovní obnovu pro manžele, kterou povede P. Serafim Jan Smejkal, O.Carm, působící v Kostelním Vydří.
 
K účasti na obnově zveme celé páry, účast obou manželů je ideální, ale není to podmínka. Někdy z různých důvodů účast obou není možná. Často jsou to důvody rodinné, samozřejmě se objevují zdravotní důvody, ale může jít i o osobní důvody, kdy např. jeden z manželů není věřící nebo nemá zájem o podobnou aktivitu.
 
Obnova začíná večerní mší svatou v pátek v 18.00 a končí v neděli obědem ve 12.00.
Obsahem jsou přednášky, společné modlitby a mše svaté, prostor pro ticho a rozjímání, ale i společné sdílení, nebo duchovní rozhovory s knězem a samozřejmě svátost smíření.
Obnova se bude konat v prostorách kláštera bratří karmelitánů v Kostelním Vydří. 
 
Poplatek zahrnuje především cenu za ubytování a stravu (plná penze) a některé malé režijní náklady. Pokud by pro někoho byla cena překážkou účasti, určitě budeme společně hledat možnosti.
 
Plakát - obnova pro manžele listopad-page-001.jpg