Právní poradna

Právní poradna Nabízíme vám bezplatné poskytnutí právního poradenství,

tj. poskytnutí základních informací tak, abyste získali přehled

o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.

Bližší podrobnosti naleznete níže.

Právní poradna probíhá po předchozí domluvě:

v sudé úterý od 8.15 do 9.15
v lichý čtvrtek od 13.30 do 14.30.

Předem je nutné se objednat!

 

 

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO RODIČE

1. Charakter služby:

Poskytnutí bezplatné právní porady není činností upravenou nějakým zákonem; jde o veřejně prospěšnou činnost namířenou zejména ve prospěch osob, které se s ohledem na své poměry potřebují zorientovat v právní situaci, ve které se ocitly, vše zaměřené na oblast rodiny.

2. Účel bezplatné právní poradny:

• Účelem poradenství je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby klient (žadatel) získal přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.
• Informace získané v rámci právní porady nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních služeb, neboť jejich účelem není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení.
• Bezplatná právní porada nemůže zahrnovat podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo sepisování listin (např. žalob
anebo jiných podání, smluv atd.).

3. Oblasti, ve kterých je právní poradenství poskytováno:

• rodinné právo (vztahy rodičů a dětí, rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnost mezi předky a potomky, úprava poměrů k dětem před a po rozvodu manželství nebo v případě nesezdaných párů atd.)
• působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, dohledová činnost OSPOD a soudu, výchovná opatření
• přestupkové a trestní právo se zaměřením na rodinu (návrhové přestupky a trestné činy v případě osob blízkých, vykázání osob z domácnosti atd.)
• majetková práva dětí, nabývání majetku dětmi, dědické právo (s ohledem na práva nezletilých dětí).

 

 

 Právní poradna probíhá za finanční podpory:

  MěstoPODPORIL KV CMYK zakladni  MPSV

                                                      Aktivity projektu "Rodiny dnes"

                                              jsou podpořeny z dotačního programu Rodina