Rodinná poradna

Rodinná poradna

  Zdarma vám nabízíme

  základní individuální rodinné poradenství.

  Cílovou skupinou našeho rodinného poradenství jsou    rodiny s dětmi s problémy, které ohrožují a narušují    rodinné klima.

  Rodinná poradna působí preventivně a podpůrně v    oblasti zdravého fungování rodiny

   a zprostředkovává návazné služby pro klienta.

 

 

 

Cílem poradny je:

  • napomoci rodičům se zlepšením sociální situace rodiny a působit preventivně proti narušení správného fungování rodiny
  • pomoci rodičům v jejich rodičovské roli a podporovat jejich samostatnost v řešení svých problémů
  • poradit rodičům se správným fungováním rodiny a efektivní vzájemnou komunikací
  • v případě potřeby řešit hlubší problém a doporučit rodičům konkrétního odborníka na danou problematiku

 

  Poradna po předchozí domluvě probíhá:

  v úterý 10.00 - 11.00 hod.

  ve čtvrtek 13.00 - 14.00 hod.

 

Ing. Slavka Dokulilová

Má VŠ vzdělání v oborz ekonomika a řízení.

Absolvovala rekvalifikační kurz Rodinný poradce, je pracovnicí v sociálních službách.

V oblasti vztahů v rodině a výchovy dětí lektorsky působí 12 let. 

Dlouhodobě pracovala s dětmi v rámci mimoškolních aktivit, pracovala jako lektorka programů primární prevence pro 2. stupeň ZŠ.

Absolvovala lektorské kurzy Efektivní rodičovství, Preventivní program pro mládež COPE, Posilování pozitivních životních hodnot a postojů, Komunikace v rodině, Sourozenecké vztahy, Emoce v rodině, Proč děti zlobí, Jak vést děti k odpovědnosti, Rodiče a děti potřebují podporu, Efektivní rodičovství pro pěstouny apod.

Je matkou 3 dospělých dětí.

 

 

Rodinná poradna probíhá za finanční podpory:

Město   PODPORIL KV CMYK zakladni   MPSV

                                                        Aktivity projektu "Rodiny dnes"

                                                 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina